Thermografie

Hoe goed is de thermische schil van een gebouw? Dat is vaak niet zo makkelijk te zien. Om destructief onderzoek te voorkomen, kan een gebouwscan met een warmtebeeldcamera duidelijkheid verschaffen. Bij bestaande bouw levert dit snel informatie over speerpunten voor renovatie en mogelijke oorzaken van vochtproblemen. Bij nieuwbouwprojecten is het een manier om de kwaliteit van de uitvoering te controleren.

Met een warmtebeeldcamera kunnen de warmtestromen uit een gebouw in beeld worden gebracht. Met de foto’s worden de absolute temperaturen en de temperatuurverschillen gevisualiseerd en gekwantificeerd. Hiermee is het een krachtig instrument om thermische en hygrische aspecten te analyseren.

Bij renovatieplannen bestaat vaak onzekerheid over de exacte kwaliteit van de bestaande thermische schil. Door een scan met een warmtebeeldcamera uit te voeren, wordt duidelijk hoe goed of hoe slecht de schil is. De grootste knelpunten worden geďdentificeerd en gekwantificeerd. Vervolgens kan een doeltreffend plan worden gemaakt voor de renovatie van het gebouw.

Vochtproblemen kunnen met een warmtebeeldcamera heel goed worden gevisualiseerd. Vochtig materiaal geleidt warmte beter dan droog materiaal. Hierdoor kunnen duidelijke foto's van de problematiek worden gemaakt. Daarmee wordt de omvang van het probleem duidelijk. Bovendien draagt dit bij aan het vinden van de oorzaken én de oplossingen van vochtproblemen.

Ook bij nieuwbouw kan het zinvol zijn om warmtebeeldopnames te maken. Gekeken kan worden of door gebrekkige uitvoering of verkeerde materiaalkeuzes ongewenste warmtelekken optreden. Vooral bij zeer goed geďsoleerde gebouwen, worden de zwakke plekken in de schil, de zogenaamde koudebruggen, een maatgevende factor in het energieverlies. Ook kunnen de locaties van leidingen in beeld worden gebracht, bijvoorbeeld van wand- en vloerverwarming. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een scan met een warmtebeeldcamera in het bestek wordt opgenomen, de kwaliteit van de uitvoering significant verbeterd.

factsheet Gebouwscan met Thermografische Camera

Thermografie